Make your own free website on Tripod.com


Tuisblad > Bybelstudies > Bybelstudie no. 1


Bybelstudie no. 1

LEES ASSEBLIEF hierdie afkondiginge en vrae aan al die lidmate by die biduur, en stuur vir my die antwoorde more sodat ek dit kan gebruik vir volgende week se biduur en Bybelstudie.

Welkom by die eerste biduur van die nuwe jaar, 2003.

Ek glo dat hierdie jaar 'n baie belangrike jaar vir ons gemeente gaan wees, en dat daar baie werk is wat die Here vir ons gee wat ons vir Hom moet doen. En ons weet dat ons nooit daardie werk kan doen met ons eie krag nie. Nee, ons het God se krag nodig daarvoor. En hoe kan ons God se krag kry? Bid. Bid en vra vir die Here om ons te sen hierdie jaar. Hy wil dit baie graag doen, Hy staan reg om ons te help, nee, Hy is ongeduldig en Hy wag al baie lank dat ons dit vir Hom moet vra, ja, Hy wil vanaand en elke week hoor hoe ons praat met Hom en hoe ons vir Hom soebat dat Hy in ons lewe moet wees, en dat ons wag vir Hom om vir ons sy seninge te gee.

Lees: Psalm 40

U moenie ophou om vir my goed te wees nie

1 Vir die leier van die koor. Vir Dawid. 'n Psalm. 2 Ek het aangehou wag dat die Here my moet help, en Hy het na my toe gebuig en gehoor hoe ek kla en sug. 3 En toe het Hy my opgetrek uit die diep gat vol slym en modder, ek het amper daar gesterf, en Hy het my op 'n rots neergesit, my voete kon daar vas staan. 4 Hy het vir my 'n nuwe lied laat sing, 'n lied om ons God te prys. Baie mense het gesien wat Hy gedoen het, en hulle het Hom gerespekteer en gedien, hulle het geglo dat die Here hulle sal help. 5 Dit gaan goed met 'n mens wat glo dat die Here hom sal help, 'n mens wat nie vra dat afgode hom moet help nie, goed wat nie gode is nie. 6 U, my God die Here, U het baie wonderwerke gedoen en U het baie dinge oor ons besluit. Niemand is soos U nie. As ek wil vertel wat U gedoen het en daaroor wil praat, dan is alles te veel om te tel. 7 U wil nie offers en presente h nie, U wil h ek moet luister na wat U s. U het nie gevra dat ons brand-offers 8 Daarom het ek ges: "Hier is ek! Die boek met u wette s ek moet dit doen." 9 My God, ek hou daarvan om te doen wat U wil h. Ek dink altyd aan wat in u wette geskryf is. 10 U het my gered, en ek het hierdie goeie nuus in die groot vergadering vertel. Kyk, ek het nie stilgebly nie. Here, U weet dit. 11 Ek het nie stilgebly nie, ek het vertel dat U red, ek het ges dat U doen wat U s, U help, ek het vir die groot vergadering ges dat U doen wat U belowe het en altyd dieselfde is. Ek het nie stilgbely nie. 12 U, Here, U moenie ophou om vir my goed te wees nie, U moet altyd doen wat U belowe het, U moet dieselfde bly. dan sal ek veilig wees. 13 Baie slegte dinge het met my gebeur, dit is te veel om te tel. My sondes is meer as die hare op my kop en U straf my nou daaroor. Ek kan nie meer sien nie, ek kan nie verder gaan nie. 14 Here, U moet my asseblief red! Here, U moet my gou kom help! 15 Die mense wat wil h ek moet sterf, moenie wen nie, hulle moet verloor. Die mense wat wil h dit moet sleg gaan met my, moet weggaan, hulle moet weet dat hulle niks sal regkry nie. 16 Die mense wat vir my spot en hulle tong uitsteek, moet groot skrik omdat U hulle so verneder. 17 Almal wat U wil kom dien, moet vrolik en bly wees, die mense wat wil h U moet hulle help, moet aanhou s: "Die Here is groot!" 18 En ek? Ek kan myself nie help nie, ek het niks nie, dit is my Here wat vir my sorg. Dit is U wat my sal help en my vry sal maak. My God, U moenie wag nie, U moet gou kom!


1. Gesels oor Psalm 40. Wat is vir julle mooi, wat leer julle daaruit, wat sal julle probeer onthou van Psalm 40. As julle wil lees dit weer deur vir almal.

2. Ons wil baie graag hierdie jaar probeer om ons lidmate meer betrokke te maak by die beplanning van die bidure. Daarom vra ons dat julle asseblief 'n paar vrae sal bespreek en vir my sal faks, e-mail of bring.

3. HOE VOEL JULLE WYK OOR:

3.1 Die bidure van verlede jaar? Is julle tevrede daarmee?
Was dit te lank of te kort? Was dit te moeilik of te maklik?
Het dit vir julle geestelik baie gehelp?
Het julle geloof gegroei daardeur?
Het julle ander voorstelle hoe ons die bidure kan verbeter?

3.2 Dink julle daar moet vrae wees wat julle antwoord en stuur aan my?
Wil julle party vrae se antwoorde hoor by die kerk, of nie?

3.3 Hoe voel julle oor die Bybel-leesprogram waarin ons elke dag 'n deel uit die Bybel gee wat die lidmate kan lees in hulle eie stiltetyd? Moet ons aanhou daarmee? Hoeveel mense in julle wyk gebruik dit?

3.4 Neem 'n paar besluite vir julle wyk en bid ernstig daaroor. Stuur asb. vir my julle wyk se lys waar julle bidure hierdie jaar sal wees. Baie dankie.


Senwense,
Ds. Rocco HoughEnige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
NG Kerk De la Bat vir Dowes Bellville